Learning with the world, not just about it...

Метод проектів

Метод проектів – спосіб, що дозволяє ефективно спланувати дослідження, конструкторську розробку, управління і т.д. для того, щоб досягти результату оптимальним способом. Для успішної реалізації здійснюється практична діяльність, що припускає досягнення поставленої мети Проект реалізації дослідження не є проектом, а залишається дослідженням, при цьому лише організованим проектним методом.

Дослідницька діяльність – така діяльність, яка пов'язана з розв`язанням творчого, дослідницького завдання з передбачуваним результатом, що передбачає наявність основних етапів, характерних для дослідження в науковій сфері: постановку проблеми (або формулювання ключового питання), вивчення теорії, пов'язаної з обраною темою, висунення гіпотези дослідження, підбір методик і практичне оволодіння ними, збір матеріалу, його аналіз та узагальнення, висновки. Будь-яке дослідження, неважливо, в якій області природних або гуманітарних наук воно виконується, має подібну структуру. Така схема є невід'ємною складовою дослідницької діяльності, нормою її проведення.

Проектна діяльність – спільна діяльність, що має загальну мету, узгоджені методи, способи діяльності, направлені на досягнення загального результату. Неодмінною умовою проектної діяльності є уявлення про кінцевий продукт діяльності, етапи дослідження (вироблення концепції, визначення цілей і завдань проекту, доступних і оптимальних ресурсів діяльності, створення плану реалізації проекту) та його реалізації. Проектна діяльність має характерні для будь-якого типу діяльності атрибути – перш за все культура діяльності, що визначається традиціями, цінностями, нормами, зразками. Головна цінність проектної діяльності – завершення. Всі засоби підпорядковані досягненню результату. Природно, що на різних етапах реалізації проекту необхідно вирішувати дослідницькі завдання, інакше проект відривається від життя і стає нереальним. Але саме дослідження виконує чисто обслуговуючі функції.


Додаткова інформація

Кiлькiсть переглядiв: 157

Коментарi